biuro@zapnet.pl

tel.: 62 597 70 83

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie złożone za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie http://www.zapnet.pl/kontakt/ lub za pomocą poczty elektronicznej/bądź telefonicznie

 

ZAPNET KAROL ZAPART Spółka Jawna z siedzibą w Sośniach przy ulicy Janusza Korczaka 31 (kod 63-435 Sośnie), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000314099, NIP 6222690706, REGON 300947380, dalej jako „ Administrator danych”, informuje, że:

 1. jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe,
 2. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

  • telefonicznie, pod numerem telefonu: 62 597 70 83,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: ochronadanych@zapnet.pl
  • listownie i osobiście pod adresem BOK Administratora danych:
   ZAPNET KAROL ZAPART Spółka Jawna, Leśna 1, 63-430 Odolanów.
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą dotyczyć: (i) przekazywania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora (ii), zawarcia
  i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową
  (iii) poinformowania o możliwości skorzystania
  z usługi Administratora danych
  za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie,
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizacją zapytania. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych,
 5. jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/Pani zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/ Pani zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,  
 6. nie zamierza przekazywać Pana/ Pani danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wystosowania odpowiedzi na Pana/Pani pytanie,
 8. posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skontaktuj się z nami
62 597 70 83

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com