biuro@zapnet.pl

tel.: 62 597 70 83

Polityka prywatności

  1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.zapnet.pl zwanego dalej Serwisem jest ZAPNET KAROL ZAPART SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Sośniach (63-435) przy ul. Korczaka 31, wpisana do Rejestru pod numerem KRS 0000314099, NIP: 6222690706, REGON: 300947380, zwana dalej Zapnet.
  2. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących działalności Zapnetu, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do Zapnetu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
  3. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „wyślij”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Zapnetu, dla celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Zapnet.
  4. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@zapnet.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię, nazwisko i numer telefonu użytkownika.
  5. Zapnet zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy Zapnet byłby zobowiązany do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Skontaktuj się z nami
62 597 70 83

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com