biuro@zapnet.pl

tel.: 62 597 70 83

Projekt POPC 1.1 – Wyniki postępowania (znak: 1-2016/POPC-1.1/247, z dn. 30.09.2016r)

 

„Informujemy, że postępowanie znak 1-2016/POPC-1.1/247, z dn. 30.09.2016r, na:

 

Budowę pasywnej infrastruktury sieci NGA-POPC. Obsługę projektową i geodezyjną niezbędną do uzyskania prawa do rozpoczęcia inwestycji. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanej infrastruktury. Dostawę jednostek centralowych OLT systemu transmisji GPON.

 

zostało zakończone w dn. 17.10.2016r. Komisja powołana przez Zamawiającego w dn. 18.10.2016r przeprowadziła ocenę złożonych ofert i  dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej. Ofertę najkorzystniejszą złożyła:

 

WASKO Spółka Akcyjna z Gliwic.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim oferentom za udział w naszym postępowaniu.”

Skontaktuj się z nami
62 597 70 83

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com