biuro@zapnet.pl

tel.: 62 597 70 83

Projekt 039

Innowacyjna Gospodarka -umowa nr WND-POIG.08.04.00-30-039/09

 

nazwa_projektu_039_size12

 

20 kwietnia 2011 r. firma Zapnet podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Budowa sieci ostatniej mili oferującej szerokopasmowy dostęp do Internetu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

 

Celem projektu jest budowa sieci dostępowej, umożliwiającej świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu drogą radiową na terenie 4 miejscowości: Sośnie, Przygodzice, Raszków i Biadki. Wybudowana sieć umożliwi dostęp do usług szerokopasmowego Internetu minimum 200 gospodarstwom domowym lub podmiotom gospodarczym. Całkowity koszt projektu to 684 969,00 zł w tym dofinansowanie unijne wyniesie 323 070 zł netto.

 

Zakres działań inwestycyjnych projektu, obejmuje budowę infrastruktury sieciowej oraz instalację niezbędnych systemów obsługi tej sieci, które umożliwią dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu użytkownikowi końcowemu. Projekt będzie realizowany w technologii Wi-Fi opartej o standard IEEE 802.11a/n, pracującej w paśmie częstotliwości nielicencjonowanej 5 GHz oraz technologii wydajnych radiolinii pracujących w paśmie częstotliwości licencjonowanej, gwarantującej przepustowość do 410 Mb/s.

 

Projekt zostanie zakończony 30 września 2012 r.

 

W latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację różnego rodzaju projektów, które przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Z kwoty tej 8,25 miliarda euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a pozostałe 1,46 miliarda euro pochodzi z budżetu krajowego.

 

Więcej informacji: http://www.poig.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_poig.aspx

 

 

Skontaktuj się z nami
62 597 70 83

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com